torsdag 9 juni 2011

Ni måste bara läsa

Kristofer Naess intervju med socialchefen Agneta Ekman i dagens NSD. " Vi letar inte syndabockar" säger socialchefen. Jag blir glad och läser rubriken som att de anställda som trots allt har anmält missförhållanden i kommunens äldreomsorg inte ska straffas som nu.

Men jag har helt fel. Jag tänker helt fel. Jag har inte förstått ett dugg.

Istället poängterar socialchefen attt personalen behöver mer utbildning i sekretess, inte i de regler som gäller när de ska anmäla enligt Lex Sarah.

I en av de artiklar som mina kollegor har skrivit framkommer det att Dagmar dör ensam i svår ångest trots att hon har begärt stöd. Hemtjänstpersonalen vädjade om ytterligare resurser men fick nej.

Ser ni vad Agneta Ekman svarar i klippet här ovanför?

"Det är en politisk fråga och det vill jag inte svara på".

Det svarar socialchefen trots att det är hon som har det delegerade asvaret för att alla konventioner, lagar och förordningar följs inom socialtjänsten i Luleå.

Hur hon ser ut. Så här:

Här är en länk till artiklar i Torbjörn Eks och Kristofer Naess artiklar om hur sekretessen används inom socialtjänsten i Luleå.

Inga kommentarer: