fredag 18 mars 2016

Hallå, var det detta vi önskade oss?


Tillit är utan värde, helt värdelöst, om man får tro dem som har pengar på banken.

 De kan utarma vårt samhälle på tron att vi bygger det tillsammans. Istället är det alla dom andra som ska betala för vägar, som håller för deras tunga stadsjeepar tillverkade av Hummer, Range Rover och Bentley. Det är vi som ska hålla dem med flygplatser så att de kan dra iväg till sina obeskattade förmögenheter. Sen när de riskerar att Skatteverket får veta var de har gömt sina miljoner så får de en helt egen gräddfil där de straffritt kan plocka hem dem.

Tillit är ett ord som Göran Hägglund gärna använder, men när han i praktiken ska visa att han begriper vad det betyder har han ingen aning. Efter att ha suttit i regeringen som socialminister i åtta år anser han att han har rätt att plocka ut full ersättning från staten samtidigt som han arbetar i sitt eget bolag.

Tillit borde finnas mellan arbetsgivare och anställda. Men i LKAB:s gruvor har de anställda hittat ett sätt att ta det lugnt utan att få avdrag på lönen. Där nere i gruvan hittade chefen en plats md sängar och möjlighet att sova en stund. Arbetsgivaren utgick från att något var fel. Men var det så att de som vilade gjorde det på sina raster?Tillit borde finnas mellan tidningsledning och läsare. hur ska annars läsarna kunna tro på vad som står i tidningen oavsett om artikeln publiceras på papper eller digitalt?
Då är det helt kontraproduktivt att söka efter reportrar som ska skriva 20 artiklar per dag. Hur ska någon kunna kontrollera om innehållet i texten är sant? Det tycker redaktionsledningen på Göteborgsposten är ointressant. Ja, hur ska redaktionerna kunna arbeta med källkritik när antalet anställda minskar och ägarna plockar ut tiotals miljoner i vinst.

Tillit borde råda mellan oss och vår regering nu när så svåra avvägande ska göras varje dag. Nu när så många människor flyr för sitt liv från krig och förföljelse. Vad ägnar sig Europas ledare åt då? Jo, att köpslå om dessa människors liv med Turkiets president Erdogan.

Vill ni får en chans att förstå  hur utlämnade dessa människor är så kan ni fara till Havremagasinet i Boden. Där ställer Knutte Wester ut fram till den 10 april. Hans videoinstallationer och bräckliga statyer i brons får mig att fatta lite grand. Missa inte när en pojke berättar om var gränsen går här i Sverige för hur långt han kan röra sig som gömd.

Tillväxten i reda pengar har aldrig varit så stor sen oljekrisen på 1970-talet men vi invaggas i att vårt land är fattigt, utsatt för hot och mitt i årtusendets kris. Vår kris är inte den som syns i rubrikerna och i politiska debatter.

Vår kris är att så många förskingrar vår tillit.

tisdag 15 mars 2016

Tänk inte nytt, tänk inte öppet, tänk som pappa gjorde

En del av det gamla universitetsområdet vid Handels. Detta hus kallas spökslottet.
Jag sitter och läser om Handelshögskolan i Aftonbladet när en röst på radion säger att tack vare de nya fynden kan vi se hur Neandertalmänniskan har funnits i över 400 000 år. Och han lever än. Mannen som vill skydda sina privilegier och ägarfamiljernas ekonomiska makt.

Jag väntar på att mitt exemplar av boken 179 år av ensamhet ska landa i brevlådan. Det är en bok som visar hur smal åsiktskorridoren är på Handelshögskolan i Stockholm. Hur lite fri forskning tolereras om den utförs av kvinnor, eller invandrare. Och är du både och i ledningens ögon kan du få frågan om "hur många gulingar ska vi ha här?"

Historien om när deras mest meriterade forskare, Anna Wahl,  börjar forska om jämställdhet i organisationer visar hur smal högskolans vetenskapliga bas är.. Hennes forskning var och är banbrytande och då på 80-talet bildades hon en forskningsgrupp på Handels.

Men Anna Wahl gjorde en utredning åt socialdemokraterna som visade på hur ojämställt näringslivet är. Socialdemokraterna föreslog kvotering till börsbolagens styrelser och då bröt helvetet ut.

Susanna Popova fick betalt för att ta heder och ära av Anna Wahls forskning genom att skriva en bok. Boken fick eleverna på Handelshögskolan och sen fortsatte Popova och andra med hjälp av Axel och Margaret Ax:sons Johnssons stiftelse att publicera icke vetenskapliga artiklar för att få Anna Wahl desavouerad. Professorn Anders Henreksson som ofta påstår att hans egna åsikter är fakta var en av dem som skapade ett så hotfullt klimat att Anna Wahl tvingas ta sin forskning och flytta till Kungliga tekniska högskolan tvärs över stan. På Sveavägen fortsatte väggarna sluta sig kring studenterna på landets främsta utbildning för ledare inom näringslivet.

Ja, det är bland dessa studenter det är helt normalt att kalla kvinnor som ställer upp i kårvalet för horor.

Neandertalare var säkert betydligt mer jämställda än ledningen på Handels.
måndag 14 mars 2016

Lyssna!

Lyssna

på Sophia Jannok. Hör ni hur vår regerings advokat vägrar erkänna samernas rätt till sitt ursprung. En introduktion till hur staten väljer att se på samerna. Alla regeringars vägran att ratificera ILO 169 som garanterar alla ursprungsbefolkningar att själva bestämma över sin egen identitet. Konventionen antogs 1989 och alla regeringar har sedan dess vägrat göra den till svensk lag.

Om regeringarna i Latinamerika eller Nordamerika skulle behandla sina urfolk så som vi fortsätter att förhålla oss till samerna då skulle alla politiska partier utom SD protestera. Men nu är det här i Norden som samerna finns och då kan Rysslands, Norges, Finlands och Sveriges regeringar strunta i urfolkens grundläggande mänskliga rättigheter.

Istället gäller den föråldrade Rennäringslagen som kom till på 1880-talet. Den version som vi följer idag kom till i början av 1970-talet och den skiljer mellan renägande samer och samer. Alla rattigheter tillkommer dem som är medlemmar av de ekonomiska föreningar som kallas samebyar.

Staten har alltså sedan Kung Oscars tid delat in vår ursprungsbefolkning i två grupper. De som lever av renskötsel och de andra.

Denna inbyggda konflikt handlar en stor del av Anders Sunnas konstnärsskap om. Här är Sofia Jannoks och Anders Sunnas samarbete kring Sapmi, Sameland,

Ser ni hur gruvbolagen fortsätter att lämna tungmetaller efter sig som förgiftar grundvattet och älvarna. Inga gruvbolag tvingas att ställa säkerheter som räcker till att återställa gruvorna och säkra dem för att inga farliga utsläpp ska ske. Idag får vi skattebetalare satsa hundratals miljoner kronor på att förhindra att våra älvar sakta men säkert förgiftas.

LYSSNA!

Här är tingssalen i Gällivare där Girjasmålet avgjordes i vinter. Samebyn vann rätten till jakt och fiske i sitt renskötselområde. En rätt som Bildtregeringen tog  från samebyarna i början av 1990-talet. Bilderna bakom rätten är Anders Sunnas målningar.

söndag 13 mars 2016

I paradiset

Våren har verkligen blivit verklighet för Stella. Hon har börjat jaga. Vi andra får vänta med att kliva runt huset. Snön varken bär eller brister, så vi är snubblande nära att falla för varje steg.

Tiden med djup snö, gnistrande kristyr i träden, strålande sol och plusgrader på dagen är paradisisk. Isvägarna ute i skärgården är öppna och vi kan fara mellan olika öar, stanna till och äta och fortsätta ut på havet. Allt blir intensivt.

Då när vi sitter här på altanen och njuter av hur otroligt lugnt och vackert allt är, så går det inte att glömma bort att så många människor hamnat i ingenstans i kläm mellan EU:s politiker. Vilket nederlag.

Långa skuggor klockan åtta