måndag 14 mars 2016

Lyssna!

Lyssna

på Sophia Jannok. Hör ni hur vår regerings advokat vägrar erkänna samernas rätt till sitt ursprung. En introduktion till hur staten väljer att se på samerna. Alla regeringars vägran att ratificera ILO 169 som garanterar alla ursprungsbefolkningar att själva bestämma över sin egen identitet. Konventionen antogs 1989 och alla regeringar har sedan dess vägrat göra den till svensk lag.

Om regeringarna i Latinamerika eller Nordamerika skulle behandla sina urfolk så som vi fortsätter att förhålla oss till samerna då skulle alla politiska partier utom SD protestera. Men nu är det här i Norden som samerna finns och då kan Rysslands, Norges, Finlands och Sveriges regeringar strunta i urfolkens grundläggande mänskliga rättigheter.

Istället gäller den föråldrade Rennäringslagen som kom till på 1880-talet. Den version som vi följer idag kom till i början av 1970-talet och den skiljer mellan renägande samer och samer. Alla rattigheter tillkommer dem som är medlemmar av de ekonomiska föreningar som kallas samebyar.

Staten har alltså sedan Kung Oscars tid delat in vår ursprungsbefolkning i två grupper. De som lever av renskötsel och de andra.

Denna inbyggda konflikt handlar en stor del av Anders Sunnas konstnärsskap om. Här är Sofia Jannoks och Anders Sunnas samarbete kring Sapmi, Sameland,

Ser ni hur gruvbolagen fortsätter att lämna tungmetaller efter sig som förgiftar grundvattet och älvarna. Inga gruvbolag tvingas att ställa säkerheter som räcker till att återställa gruvorna och säkra dem för att inga farliga utsläpp ska ske. Idag får vi skattebetalare satsa hundratals miljoner kronor på att förhindra att våra älvar sakta men säkert förgiftas.

LYSSNA!

Här är tingssalen i Gällivare där Girjasmålet avgjordes i vinter. Samebyn vann rätten till jakt och fiske i sitt renskötselområde. En rätt som Bildtregeringen tog  från samebyarna i början av 1990-talet. Bilderna bakom rätten är Anders Sunnas målningar.

Inga kommentarer: