tisdag 15 mars 2016

Tänk inte nytt, tänk inte öppet, tänk som pappa gjorde

En del av det gamla universitetsområdet vid Handels. Detta hus kallas spökslottet.
Jag sitter och läser om Handelshögskolan i Aftonbladet när en röst på radion säger att tack vare de nya fynden kan vi se hur Neandertalmänniskan har funnits i över 400 000 år. Och han lever än. Mannen som vill skydda sina privilegier och ägarfamiljernas ekonomiska makt.

Jag väntar på att mitt exemplar av boken 179 år av ensamhet ska landa i brevlådan. Det är en bok som visar hur smal åsiktskorridoren är på Handelshögskolan i Stockholm. Hur lite fri forskning tolereras om den utförs av kvinnor, eller invandrare. Och är du både och i ledningens ögon kan du få frågan om "hur många gulingar ska vi ha här?"

Historien om när deras mest meriterade forskare, Anna Wahl,  börjar forska om jämställdhet i organisationer visar hur smal högskolans vetenskapliga bas är.. Hennes forskning var och är banbrytande och då på 80-talet bildades hon en forskningsgrupp på Handels.

Men Anna Wahl gjorde en utredning åt socialdemokraterna som visade på hur ojämställt näringslivet är. Socialdemokraterna föreslog kvotering till börsbolagens styrelser och då bröt helvetet ut.

Susanna Popova fick betalt för att ta heder och ära av Anna Wahls forskning genom att skriva en bok. Boken fick eleverna på Handelshögskolan och sen fortsatte Popova och andra med hjälp av Axel och Margaret Ax:sons Johnssons stiftelse att publicera icke vetenskapliga artiklar för att få Anna Wahl desavouerad. Professorn Anders Henreksson som ofta påstår att hans egna åsikter är fakta var en av dem som skapade ett så hotfullt klimat att Anna Wahl tvingas ta sin forskning och flytta till Kungliga tekniska högskolan tvärs över stan. På Sveavägen fortsatte väggarna sluta sig kring studenterna på landets främsta utbildning för ledare inom näringslivet.

Ja, det är bland dessa studenter det är helt normalt att kalla kvinnor som ställer upp i kårvalet för horor.

Neandertalare var säkert betydligt mer jämställda än ledningen på Handels.
Inga kommentarer: