måndag 25 juni 2012

Om att räkna rätt

Varje gruva som öppnades före kraftstationen i Porjus gick i konkurs. Det kostade för mycket  att frakta malmen när det inte fanns järnväg. Elkraften från älvarna är en förutsättning för järnvägen och att gruvorna i Malmfälten ska löna sig.

Nu ska gruvan i Kaunisvaara öppnas om ett par år.Och Catharina Elmsäter Swärd, infrastrukturminister, (M), anser att det går att frakta malmen med bil. En långtradare var femte minut ska rulla på vägar som inte ens håller för dagens trafik.

Hon hoppas att lastbilstillverkarna ska utforma ett system med långtradare som förses med energi genom trådar längs med de smala vägarna mellan Kaunisvaara och Svappavaara där järnväg finns.

En långtradare var femte minut. En malmvagn på spår kan ta 100 ton. Ett tåg sväljer ett dygns produktion.

Är det någon som undrar vad som är mest lönsamt?

4 kommentarer:

Cecilia N sa...

Och hur långt ska de? Hur många bilar går det åt?
Hur många chaufförer?

Betänk att det går åt precis lika många bilar/chaufförer för returresan ...

Nån har inte riktigt tänkt hela vägen där.

Granne med potatisodlaren sa...

Det är 15 mil om de använder de vägar som finns idag. De ska ta malmen till Malmbanan så att den kan skeppas från Narvik.

12 bilar per timme.

Men enligt alla är det lönsamt att bygga långtradare som väger 90 ton med lasten. Ingenstans hittar jag hur mycket malm en långtradare kan ta.

Cecilia N sa...

Sen kan man fundera ...
ska de köra på en egen väg eller ska de ut och trängas med "oss andra"?

Skulle inte gärna möta 90 ton långtradare som fått sladd ...

Granne med potatisodlaren sa...

De ska köra på befintliga vägar utom när de ska bygga en förbifart så att två byar slipper långtradarna.