måndag 30 juli 2012

vad är det som inte syns

Ljus och mörker. Något som hela min tillvaro kretsar kring när snön lyser blå i vinternatten. Ljus och mörker på Nationalmuseum domineras av blått ljus, liksom vintern. Hur behandlar olika konstnärer ljusets förändring.?Hur dyker elljuset upp i måleriet? Det är en koncentrerad utställning med bilder som väcker tankar om både vad vi får se och det som gömmer sig i skuggorna. Det är inte svaren som är viktiga utan frågorna vi ställer.

Inga kommentarer: