måndag 25 november 2013

På allvar

. Varför är det så att polisen i Norrbotten är sämst i landet på att utreda våld i nära relationer.

Statistiken är skrämmande i hela landet. Bara två av tio anmälda fall av våld i nära relationer klaras upp.

Detta berättar Magnus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige samma dag som Rikspolisstyrelsen har tillsatt en granskningskommission. Rikspolisstyrelsen vill veta varför 15 till 20 kvinnor blir mördade av en man som har funnits nära eller finns nära kvinnan.

Inget händer. År efter år händer samma sak. 15 till 20 kvinnor dör.

Jag är säker på att alla vet varför. Det tvång som polisen utövar mot gärningsmännen inte på något sätt har samma styrka som det våld som mannen utövar mot familjen. Om polisen börjar där så kunde säkert både mammor, barn och kvinnor överleva oftare.

Tvinga männen som slår och hotar att flytta, bära boja, och hjälper inte det ta in dem under utredningen så att barnen och kvinnorna kan vittna utan att de lever under hot. Då är jag säker på att allt fler anmälningar klaras upp.


Inga kommentarer: