torsdag 3 november 2011

Ändra reglerna

De flesta politiker tycker att vi väljare är långsamma med att lära nytt. Men vad tycker vi väljare när politikerna inte vill förändra?

Våra 349 riksdagsledamöter har bidrag och arvoden för att kunna sitta i riksdagen. De har ett arvode på 57 000 kronor i månaden, andra arvoden för olika uppdrag, gratis bostad upp till 8000 kronor per månad och årskort på SJ eller SAS.

Bidragen till resor och bostad i Stockholm är gamla kvarlevor från den tid när en majoritet av riksdagsledamöterna bedrev jordbruk. De måste behålla sin bostad där jordbruket fanns och bodde bara i Stockholm när de var tvungna. Men det var länge sen, så länge sen.

Tänk om vi väljare skulle kräva att alla lagar och förordningar som gäller oss skulle vara oförändrade på samma sätt? Vad skulle våra politiker säga då? Kanske att vi är tröga och att vi måste följa med vår tid. Med all rätt. Vi måste förändra det mesta. Men det gäller även de politiker som lever i Stockholm med sina familjer men som är skrivna någon annanstans. Ja, det är så de får ut sina bidrag och gratisresor.


Tolgfors, med hela familjen i Stockholm, Billström med alla på plats i huvudstaden sluta huka. Betala tillbaka alla bidrag för resor och bostad. Kräv en ändring av reglerna. Låt alla riksdagsledamöter betala sina egna räkningar. Om de har stora kostnader för att  vara ledamöter i Sveriges riksdag, låt ledamöterna dra av utgifterna i deklarationen.

Inga kommentarer: