tisdag 20 december 2011

Decembermörker

Tre. Klockan är tre. Tre. Två av tre i fas tre kommer aldrig därifrån. Hillevi Engström, politisk ansvarig, moderat arbetsmarknadsminister, skyller på de människor som tvingats in i denna konstgjorda arbetsmarknad.

-De är svåra fall. De har funktionshinder. De har inte arbetat på tio år.

Fas tre. Ett nytt sätt att ta tillvara på våra skattemedel. Arbetsplatser skapas där arbetsgivaren får 5 000 kronor per månad för att de tar emot en person som varit arbetslös i mer än 450 dagar.

Utbildning är det inte tal om., Hjälp att skapa kontakter med arbetsgivare är det inte tal om. Pratas gör det däremot. Och så jobbas det med de jobb som inte har ett tillräckligt ekonomiskt värde för att finnas kvar på arbetsmarknaden. Tunga jobb. Jobb med att sortera vårt överskott.

- Man tror att det ska leda till ett fast jobb, säger två av deltagarna. Men det gör det inte. De går runt på en Fas-tre-mässa. Ja, en marknadsplats för arbetsgivare som vill ha betalt för att anställa.

Det är mörkt i december.

Inga kommentarer: