onsdag 21 november 2012

Kontraktet i sophinken

Jag vet inte hur denna regering ska få medborgarna att följa de regler och lagar som gör att vårt samhälle fungerar. Det kan jag inte förstå när ministrar tar sig friheten att bryta mot den allra viktigaste lagen, vår GRUNDLAG. Det är så sorgligt. Det är så hemskt. Det är så gräsligt att vissa personer med makt anser att de kan slänga vårt samhällskontrakt i soporna.

Denna gång är det den förre försvarsministern Sten Tolgfors som tagit sig friheten att gömma undan de handlingar som visar att han och departementet kände till att FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut,deltog i olagliga verksamheter. Nu är handlingarna hittade. Där står det svart på vitt att FOI skapar ett företag för att bygga upp vapenfabriker i Saudiarabien tvärtemot våra lagar. Detta i ett brev till försvarsdepartementet där alla hävdat att ingen visste något.

Det är en sorgens dag när vi som medborgare behandlas som mindre vetande. Det är en dag när vi verkligen kommer att ifrågasätta varför vi ska uppfylla vår del av samhällskontraktet när de som är valda i demokratiska val kastar grundlagen i sophinken. Det är inte första gången som det händer. Den förra gången , som vi känner till, var när Olof Palme stoppade ett brev om Lennart Geijers, justitieministerns, kontakter med prostituerade i ett kassaskåp, samtidigt som han förnekade att brevet fanns. Det bidrog till att socialdemokraterna förlorade valet.

Nu håller sig alla i regeringen på behörigt avstånd från försvarsdepartementet. Här kommer Sten Tolgfors få stå med skammen för att rädda de som sitter kvar. Han som avgick för att hans barn skulle slippa skriverierna om Tolgfors...


3 kommentarer:

Anonym sa...

Varför sitter inte Tolgfors i fängelse?

Anonym sa...

När något skall hållas hemligt skall man inte tala om det. Därför är det naturligt att säga att hemliga dokument inte existerar, för om man bekräftar att de existerar kan man på ett eller annat sätt avslöja det som skall hållas hemligt.

Nu är det viktigt att diskutera om regeringen fått något email. Det kan ju trots allt vara så att någon på FOI skrivit ett email, skickat det och sedan återkallat det. Det kan till och med vara så att någon lämnat sin PC utan att logga ut och då kan ju vem som helst som har tillgång till lokalerna använda PCn och skicka ett email som därefter skrivs ut, återkallas och deletas både från mailbox och papperskorg.

Det är ju det "sända" emailet som granskats inte det som mottagits. Om vi skall få veta allt om detta måste vi även granska hur de aktuella mailsystemen fungerar. Jag har arbetat i en miljö där det inte var så värst svårt att få det att se ut som om man sänt ett email men som mottagaren aldrig läst. Man kunde skriva ett email, skicka det och sedan återkalla det. Då når det inte mottagaren om de inte redan öppnat det, det ursprungliga emailet kan se ut som om det sänts och det finns ett separat meddelande om att det sända mailet återkallats. Slutresultatet blir att när man granskar det ursprungliga emailet så ser det ut att vara sänt, mottagaren har inte fått något email och man kan ju kasta meddelandet om att mailet återkallats. Man kan till och med vara så fräck att man sparar en pdf-kopia av mailet och sedan deletar allt inklusive det som finns i papperskorgen. Ingen, utom IT-säkerhetspersonal, kommer att kunna förklara vad som egentligen skett och lekmän kommer att vara övertygade om att mailet sänts, mottagits och lästs.

Granne med potatisodlaren sa...

Det finns en lag i vår grundlag som reglerar hur alla handlingar som kommer in till en myndighet ska registreras. Allt ska diarieföras och därefter ska handlingen sekretessprövas enligt sekretesslagen, om någon begär att få läsa handlingen, om det är nödvändigt. Ingen handling som kommer in till en myndighet får undanhållas. Denna lag innebär att en handling på en myndighet kan vara sekretessbelagd, men på en annan helt öppen.

Denna lag har hållet korruptionen i Sverige och Finland på en låg nivå.

Man kan aldrig återkalla en handling som skickats till en myndighet.

Med enkla ord en handling som kommer in till en myndighet ska alltid finnas diarieförd där.