tisdag 24 september 2013

Fördomarna väger över


Två register med etnisk registrering. Romerna påminns ständigt om hur överheten ser på dem. De stör polisen i Skåne så pass att t o m två månaders gamla bebisar måste föras in i dyra datorprogram. Och vad händer nu?

Kommer de chefer som säger att det inget visste få sluta? Kommer de poliser som skapat och använt registret få sluta? Kommer Beatrice Ask, justitieministern,  att ta sitt ansvar?

Ingenting har hänt. Ja, så stillastående verkar det vara. När jag läste om Katitzi var jag säker på att våra missgärningar mot romerna skulle ta slut. Katarina Taikon kunde som få ge oss kunskaper om hur det är att leva som utstött ur storsamhället. Hennes erfarenheter som ung flicka i Stockholm gav oss stor litteratur men trots detta så fortsatte makten sitt förtryck.

Historien, rasismen och fördomarna väger över. Det är tungt att upptäcka detta, som varit självklart för dem som drabbas. De visste. Men ingen tog deras kunskap på allvar.


Inga kommentarer: