torsdag 26 mars 2015

Minus 14 miljarder kronor

Tänk er att ett bolag från Skottland skulle komma till Göteborg och lova att stan skulle växa sig dubbelt så stor på fem är. Tänk er att det innebar att Slottsskogen blev ett industriområde med utsläpp rätt ut i älven. Tänk er att skottarna får miljötillstånd om de skapar miljövänliga transporter genom att bygga en järnväg till närmaste trafikpunkt.

Tänk er att det går fem år. Skottarna har dragit hem och Slottsskogen är ett enda stort utsläppsparadis och det finns inga transporter annat än med lastbil. På alla de största advokatbyråerna arbetar advokater med att utreda konkursen.

Tänk er att skulden uppgår till svindlande 13 miljarder och lite till.

Sen kan ni vända på Sverige och titta upp mot vårt nordöstra hörn där gruvan i Kaunisvaara är ett stort blödande hål i myren.. Här har alla tillsynsmyndigheter blundat. Så kunde gruvan öppnas trots att  transporterna skulle ske med tåg över Finland, utan att det byggdes några järnvägsspår. Här har bolaget rekonstruerats för att genera ytterligare skulder och utsläpp.

Skulderna är nästan 14 miljarder kronor. Northland som det kanadensiska bolaget heter är tagit flyget hem och Pajalaborna får betala. Med nedlagda skolor sämre äldrevård och förlorad tro på framtiden.

Hur kunde det pågå år efter år? Det tycker jag är värt en utredning som leder till att de ansvariga ställs till svars.

Inga kommentarer: