måndag 1 november 2010

Nehej!

Som riksdagsledamot kan man ta emot resor av multinationella bolag för att leka med studenter i Pau. Det säger Gunnar Stedtler i Svd.
Men man kan som riksdagsledamot begripa, att det inte är bra för den bild man vill ge väljarna, att ta emot resor av andra än partiet och riksdagen.

Jag vill absolut inte bura in några politiker i riksdagshuset. De har ju 50 000 kronor att resa för till att börja med. Sen kan de säker få mer från partiet om pengarna tar slut.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Men man kan som riksdagsledamot begripa, att det inte är bra för den bild man vill ge väljarna, att ta emot resor av andra än partiet och riksdagen."

Jaha? Så du ställer dig alltså avig till RFSUs bjudresa?

Där för övrigt 44 ledamöter från alla 7 dåvarande riksdagspartier deltog...

Granne med potatisodlaren sa...

Ja, alla dessa ledamöter har pengar att betala resor med själva.
De kan åka med för att se och få veta saker som annars inte kommer fram. Men betala ska de göra med sina resepengar.

Anonym sa...

"Sina respengar" = mina skattepengar. Ditt resonemang ger bara två möjliga utfall:

1. Riksdagsledamöter ska avskärmas från verkligheten i ännu större grad än nu.

2. Riksdagsledamöter ska få större möjlighet till att drälla över representationskostnader på skattebetalare.

Outstanding.

Om dina absurda regler skulle vara applicerbara på riksdagsledamoter borde de väl rimligtvis också gälla för säg, domare, högre tjänstemän, poliser, folkvalda i landsting och kommun, alla i offentlig sjukvård.... osv?

Just ja, vi har redan vettiga regler för sånt. De kallas för kap 17, 20 i BrB, förvaltningslagen, kommunlagen osv.

Din enmansutredning är illa underbyggd. Lyckligtvis så kommer dess implikationer aldrig att bli verklighet.

Granne med potatisodlaren sa...

Riksdagsledamöterna har redan 50 000 kronor per år i respengar till studieresor.

Resor som betalas av organisationer som RFSU är också skattepengar.

Är det bättre att de blir beroende av bolag och organisationer för att få komma ut ur riksdagshuset?

Ska de ha arvode alls, som riksdagsledamöter? De kostar ju mer än 50 000 kronor per månad?

De ska kanske be om bidrag från organisationer och bolag?

Be om lov för att få rösta som de vill?

Anonym sa...

Du behöver läsa på om hur riksdagens resebidrag fungerar.

Vad gäller RFSU-pengar så är det irrelevant eftersom statsbidrag till ideella organisationer inte har något med statsförvaltning att göra.

Poängen är att riksdagsledamöter har och bör ha privata intressen. Privata intressen är helt okej sålänge de redovisas offentligt och därmed utgör en faktor när det ordnas med val i landet.

Att du oroar dig över vad som är "bra för den bild man vill visa väljarna" är befogat. Men det skall inte regleras i lag bara för att du är orolig. Om riksdagspartierna oroar sig över det så får det stå för dem att självmant anta nya, frivilliga riktlinjer.

Det är liksom inte bara resor det gäller. Vill du förbjuda all extrainkomst för riksdagsledamöter utöver riksdagsarvodet? Inklusive arvoden för poster inom kommun och landsting? För visst kan det vara en jävsituation att hemmakommunen bjuder på te och macka under KF-sammanträdanden, eftersom kommunen minsann kan ha andra intressen än staten?

Granne med potatisodlaren sa...

Korruption kan ta sig många former, och med den moderna internationella definitionen av korruption "Korruption är missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande."
Detta är EU:s inställning.
Riksdagsledamöterna ska vara lojala mot sina väljare inte mot staten!
De är utsedda av ett parti och valda av medborgarna i ett valdistrikt.

Svårare än så är det inte.