fredag 20 september 2013

Gift, skit och dåliga beslut. Vilken vecka!

Aldrig har jag hört och läst så många nyheter som handlar om gift och skit. Denna vecka utmärker sig och det gör även gruvindustrin.

Efter långa och många försök att få hjälp har invånarna i byn Polygono i Chile stämt Boliden för att företaget skickade giftigt gruvslam dit. Boliden antog ett anbud från ett företag som påstods sig kunna rena slammet från arsenik bland många gifter 1985. Sedan dess har dammet spridit gifter och minst 707 personer har förgiftats.

Här hemma är det internationella gruvbolag som börjat bryta bland annat zink i Västerbotten som har lämnat gruvorna åt sitt öde.

I Pajala är det kommunen som anser att det är för långt att köra avloppsslammet. Istället grävs det gropar i skogen där den baktierifyllda skiten komposteras.

Men det största brottet mot mänskligheten står den/de som beordrade en saringasattack i Syrien. Nu har FN:s inspektörer hittat bevis på att de var sarin som dödade fler än 1000 människor.

Mot denna sorgliga bakgrund öppnade årets riksdag. Finansministern Anders Borg bar den nådiga luntan längs med Drottninggatan till riksdagshuset. I den finns det skattesänkningar som i runda tal minskar statens inkomster med 15 miljarder kronor. Dessa miljarder ska vi låna för att hålla uppe konsumtionen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt bytte ut en minister i två steg. Biståndsministern Gunilla Carlsson fick sluta. Den före detta arbetsmarknadsministern Hillevi Engström fick flytta in på UD och ta över hennes roll. In kom ordföranden för arbetsmarknadsutskottet Elisabeth Svantesson som ny arbetsmarknadsminister. Hon är mycket kontroversiell för att hon är medlem i en församling i Örebro som är en avknoppning från Livets ord. Tidigre har hon var medlem i Livets ord och arbetat aktivt i antiabortrörelsen. Och för att inte glömma så har denna ansvarige minister för diskrimineringsombudmannen inte röstat för allas rätt till att ingå äktenskap.

Allas rätt att veta varför de anses skyldiga var inte en aktuell regel när LKAB införde ett kontrakt med alla anställda hos underleverantörer. Kontraktet ska motverka att grova brottslingar får in en fot i gruvan, vilket låter som om det är en bra idé. Men resultatet att ett hemligt privat bolag gör en undersökning som sedan resulterar i en avstängning utan att någon får veta varför verkar lite Stasi, eller? Efter 24 timmars debatt tog LKAB tillbaka kontrakten för att informera mera. Vad som händer sen får v väl läsa om i tidningen?

Inga kommentarer: