måndag 28 mars 2016

Ska bitarna ska bli en helhet?

Nu är påskmaten slut
Annandag, och dagens frågor är helt bortkopplade från gårdagens beslut. Den första hittar jag i Centralastudiestödsnämndens undersökning om studenterna kan klara sig bättre på studielånet och studiebidraget efter höjningen i fjol.

Nej, svarar allt fler. De klarar inte av att betala både mat, hyra och böcker inom de 9900 kronor som de får ut. Och då tycker undersökarna att det är konstigt att en höjning av studielånet ger färre nöjda låntagare.

Men hallå vilket var Alliansregeringens sista bostadspolitiska beslut före valet? Jo, att alla bostadsrättsinnehavare som hyr ut sina lägenheter kan kräva vilken hyra som helst. Att de regler som gäller för hyressättning sattes ur spel. Ja, hyrorna höjdes. Ja, det påverkade hela bostadsmarknaden. Ja, utrymmet för att bygga svindyra lägenheter ökade. Ja, hyran för en etta är nu 8 000 kronor i ett hus byggt de senaste åren. En andrahandsetta kan kosta det dubbla och priserna på små bostadslägenheter höjdes från 800 000 kronor för en etta på 25 kvm 2012 till 2 100 000 kronor i vår.

Varför är studenterna inte nöjda?

Det här är ganska vanligt. Ja, att många som utreder inte ser samhällets olika delar som ett. Och då blir det otroligt svårt att hitta sammanhangen. Att om utgifterna ökar mer än inkomsterna så tvingas studenterna jobba mer och tenta mindre.

Vårsnö som vittrar
På samma sätt är det vanligt att de som gärna vill att allt ägs av företag eller privatpersoner klagar högt över att marknaden driver upp kostnaderna. Ett exempel är de stora kostnaderna för att ordna bostäder till flyktingar. I och med att staten har låtit privata aktörer, ta över även statliga byggnader, så ökar priset. Men nu vill staten omförhandla och sätta ett fast pris per sängplats. Det kallar jag planekonomi. Men helt plötsligt är det helt rätt.

Jag tänker på hur det var när flyktingarna från forna Jugoslavien kom hit på 90-talet. Då var det staten som organiserade stora delar av mottagandet tillsammans med kommunerna. Då hölls kostnaderna låga och inget företag eller privat person tog ut övervinster. Men denna gång klamrar sig alla fast vid EU-regler. (Finns dom?) Och låter en stor del av skattepengarna rinna ut ur verksamheterna in i företagen och deras ägares fickor.

Dessutom vågar ingen politiker ta nödvändiga beslut för hur bostäder kan byggas utan att hyrorna eller priserna blir för höga för pensionärer eller unga människor.

Södra hamn
Men beslut om att unga människor och pensionärer ska få lägre inkomster är otroligt lätta att föreslå. Jag undrar hur vi kommer att få det. Kommer det att bli som här i Luleå. Ja, att när vi blir sjuka och inte kan bo kvar där vi bor så blir vi bostadslösa för att hyrorna är så höga?

I veckan fick vi veta att en dam som flyttat hit för att hennes enda familjemedlem bor här i kommunen blivit sjuk och hamnat på ett tillfälligt äldreboende. Nu ansågs den gamla damen för frisk för att få bo kvar. Hon hade tvingats säga upp sitt boende i andra hand under tiden på äldreboendet för att ha råd med hyran. Nu har hon inte en chans att få flytta in i en lägenhet. Hon sitter i rullstol och kan inte bo hos sin dotter. Dottern bor tre trappor upp utan hiss i en liten lägenhet där en rullstol inte ryms.

Idag söker de ett boende där hon kan ta sig runt i rullstolen och in i badrummet för en hyra på högst 4 500 kronor.

Vad kommunalrådet Niklas Nordström säger? Jo, att det finns bostäder. Det finns ju bostadsrätter till salu! Och att det ska byggas fler. Ja, enligt hans planer så kommer de nya bostäderna att ha hyror på 12 000 kronor för en etta. De ska ju byggas på pålar i vattnet i Södra hamn.


Inga kommentarer: