tisdag 22 september 2009

Korta tankar


Idag har jag mött så många människor som är oroliga. Det kan bero på att jag har varit på byns sjukhus. Det är här jag möter dem som inte kan förstå vad de har gjort regeringen.
De får hela tiden känslan av att det är de personligen som har tagit något felaktigt beslut, eftersom att alla beslut som denna regering tar, vänder sig mot dem.
Riktigt så enkelt är det väl inte? Men det är kanske så att denna regering vill visa att de står på de friska, rika, arbetande medborgarnas sida för att samla upp deras missnöje med de andra.
De som söker arbete, försöker bli friska och de som har så stora svårigheter att de alltid kommer att behöva vårt stöd.
Jag ställer mig frågan om det är nödvändigt, för att överleva som regering, att spela upp denna charad.

Inga kommentarer: