lördag 18 september 2010

Jag lyssnade på debatten och

jag förstod inte vad det var för rehabilitering Alliansen pratar om.
Det finns inte en krona hos försäkringskassan till rehabilitering av sjuka.

Men det var en parentes.

Det var en annan fråga som jag inte begrep.
Varför ska svårt sjuka hotas och deras ekonomi slås sönder för att det finns några kriminella som missbrukar sjukförsäkringen?
Det begriper inte jag.

Jag kan inte förstå varför detta är en fråga som blivit politik. Det borde vara en fråga för Försäkringskassan att ha kontroll.

Men jag ska ta ett exempel på när vanlig högavlönad aldrig kontrolleras, men om samma situation sker bland låginkomsttagare och invandrare då händer något.

Inom EU ska alla medborgare ha rätt att bosätta sig om de kan försörja sig. Men många länder vill inte att andra EU-medborgare flyttar dit. De inför olika hinder för att t e x svenskar inte ska kunna skriva sig på Mallorca. Samtidigt är det ekonomiskt förmånligt för svenskar att vara skrivna i Sverige om de är barnlediga. Och om de förväntar sig att ta ut pension i Sverige.

Det innebär att högavlönade svenskar, som bor utomlands, skriver sig på adresser i Stockholmsområdet där de rent fysiskt aldrig skulle kunna rymmas i bostaden, och de lyfter föräldrapenning, barnbidrag och får räkna sina år utomlands i pensionssystemet. De betalar skatt, men vem vet på hur stor del av inkomsten. Och de har sina företag skrivna i Sverige. Deras barn går i skola utanför Sverige, men med vårt system med skolpeng, anmäler inte rektorerna att barnen inte uppfyller sin skolplikt i Sverige. Då skulle ju skolan förlora pengar.

Både Skatteverket och Försäkringskassan skulle mycket lätt kunna kontrollera varför två familjer är skrivna i en enfamiljsbostad, men de gör inte det. De får inte kontrollera detta. Utom om en granne anmäler att de tror att de som bor i lägenheten eller huset på pappret, inte finns i Sverige.

Men varken skolan, barnavårdscentralen, eller andra myndigheter som skulle möta familjen om de verkligen bodde i Sverige har plikt att anmäla att barnen inte finns här. Tvärtom tjänar både skola och sjukvård på att inte anmäla, De får behålla de skattepengar som de utflyttade familjerna genererar.

Tvärtom svarar kommunerna att i vår kommun litar vi på att föräldrarna gör det bästa för sin barn. Och därför kontrollerar vi inte om barnen går i skola utomlands när de är skriva hos oss.

Denna form av "fusk" talar aldrig Fredrik Reinfeldt om. Varför är det så?

2 kommentarer:

Maria Moln sa...

Tror inte att han har en aning om att den enskilda människan kan agera så.

Granne med potatisodlaren sa...

Enligt skatteverket är dom många tusen som grannarna anmäler varje år.