söndag 5 september 2010

Svenska Dagbladet skriver

om livet utanför sitt spridningsområde. Inte någon av de människor som finns med i artikeln om Västerbottens inland kan köpa sig ett Svenska Dagblad. Det är många år sedan den tidningen distribuerades i norr. Det lönar sig inte att dela ut eller sälja tidningen här uppe. Trots enorma presstöd från skattebetalarna, även från dem som lever norr om Dalälven, kan Svenska Dagbladet inrikta sig på Mälardalen, Östergötland, Västra götaland och Skåne.

Inga kommentarer: