söndag 10 april 2011

Det är inte bara i Sverige som staten underinvesterat i järnvägen!


Trots att fransmännen inte delat upp järnvägen i olika fraktioner har de också stora problem.

Le Monde
10 Apr 2011

Inga kommentarer: