måndag 27 juni 2011

Låt stormen blåsa bort denna rädsla

Jag lider med den israeliska staten. Jag kan inte se när medlemmarna i den israeliska regeringen ska känna sig så trygga att de slutar begå brott mot FN:s deklarationer och de uttalanden som säkerhetsrådet gör. Varje gång de gör ett utspel känner jag i hela kroppen hur rädda de är. Jag ser hur de står där inmålade i ett hörn som de inte kan ta sig ur. Alla skräckberättelser som de har spritt ut om de människor utanför Israel som vill vara med och hjälpa till.

Idag är det båtar fyllda med folk som vill få ett stopp på människors inspärrning och utsatthet som skrämmer de israeliska företrädarna. Jag tror inte för ett ögonblick att människor i Israel är lika rädda. De har två års hård militärutbildning. De har alltid varit hotade från andra håll. För dem tror jag att båtarna på väg till Gaza känns lika hotfulla som en båt i södra hamnen på väg för att fylla sin tomma tank.

Jag hoppas för alla människors skull att denna rädsla för den andre följer med nästa storm ut över havet.

Inga kommentarer: