söndag 20 maj 2012

" De som tjänat på det fria skolvalet är därför de företag som i dag baserar sina vinster på skolpengen."


Skolorna blir allt sämre, skriver  Bo Malmberg, professor på den kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet tillsammans med Eva Andersson, docent och John Öst, universitetslektor. De arbetar med projektet Den svenska skolans nya geografi.
Eleverna väljer inte att byta skola för att komma till en bättre skola med fler möjligheter att få god utbildning. Istället har dessa tre visat i sin forskning att elever med goda hemförhållanden och utbildade föräldrar väljer bort skolor där det finns olikhet. Skolor med elever som inte är vit medelklass.


Ju högre utbildning och inkomst som föräldrarna har, ju längre resor till skolan för högstadieeleverna. Ja, om de bor i ett område där skolan har elever som är fattiga, invandrade, har föräldrar med låg utbildning osv.


Både Svenskt Näringsliv och Timbro hävdade att det fria skolvalet skulle leda till att skolorna blir bättre. De tre forskarna har i sin studie kunnat visa att inte någon har vunnit något utom de företag som driver friskolekoncernerna.


När de flyttar tillbaka de elever, på pappret, som valt en annan skola, till den skola som de hade gått i om de valt den närmaste skolan, visar betygen att inget hänt. 


Eleverna som åker långt för att få en bättre utbildning får samma resultat som om de hade stannat kvar i sin hemskola. Ja, om alla hade stannat kvar. Jämförelsen görs med de resultat som eleverna hade 1992 före friskolereformen.


Det enda som förändrats är att massor med skattemiljoner går till riskkapitalbolag. Bolag som inte betalar en enda krona i skatt. Inga kommentarer: