lördag 15 december 2012

Varning för de svenska friskolorna som drivs av sekter

Snömos riskerar barnen i svenska friskolor drivna av sekter få höra varje dag.
 Det konstaterar Rudy Salles rapportör till Europarådet.

Han arbetar åt Europarådets parlamentariska församling och har granskat de svenska friskolorna. Han påvisar två allvarliga svagheter i det svenska systemet, jämfört med det franska.

I Frankrike är alla lärare offentligt anställda oavsett var de arbetar. Detta innebär att de har skyldighet att undervisa enligt samma läroplan i alla skolor där de arbetar.

I Frankrike finns en organisatioon direkt under riksdagen som kontrollerar alla friskolor ofta, och utan att avisera att de kommer. Detta är främst för att skydda alla elever från all religiös och politisk påverkan under skoltid. Utanför lektionstid kan ju staten inte stoppa indoktrinering från sekter och andra.

Så tänker fransmännen om elevernas rättigheter till kunskap utan snömos.

Kanske skulle vi också ta detta på allvar och arbeta för att skolan blir den plats där både barnen och kunskapen värderas högt.


Inga kommentarer: