torsdag 18 april 2013

Tillit

"En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
hjälp till att hålla de andra oppe."


Min lärare, Sven Nyberg, i skapande svenska, påminner sina vänner idag om vad Tage Danielsson skrev.


Inga kommentarer: