måndag 15 april 2013

Vilken kvotgrupp tillhör han?

 Försäkringskassans förtroendeläkare har inte myndighetsansvar. Det beror på att lagen inte ser på det som de skriver i sina utlåtanden som beslut.

På samma sätt har inte Migrationsverket ansvar för att kontrollera att de personer som får arbetstillstånd enligt den nya lagen från 2008 får sina tillstånd på riktiga grunder. Verket har inget ansvar för att kontrollera om de personer som har med sig ett arbetserbjudande verkligen har arbete med lön. Reglerna håller gränserna öppna för trafficking utan att hålen i lagarna täpps till.
Två av de exempel som gör att vi tappar förtroendet för vårt samhälle. Tilltron för att samhället väljer det goda, det som vi uppfattar som rätt, minskar för varje dag. Istället ökar föraktet.

Föraktet mot våra beslutsfattare. Vare sig de är valda i allmänna val, eller tillsatta som chefer.

Då visar Carolina Neurath, på näringslivsredaktionen, Svd, att de personer som har yttersta ansvar för de katastrofala besluten i Vattenfalls styrelse, Telias styrelse mfl styrelser som vi fått läsa om de senaste åren väljs in i andra stora bolags styrelser. Kompisarna sviker inte. De kvoterar in alla vänner  som de vill utan att ta hänsyn till tidigare dåliga och rent katastrofala beslut. Ett av bolagen som inför årets stämma ska välja in dessa inkvoterade män är SSAB.
Det är konstigt att alla dessa bolag som lever av att vi känner tillit för dem vågar tillsätta styrelseledamöter som tydligt bryter mot de regler som de skapat.
Anders Sundström var med i Vattenfalls styrelse och fattade beslut om att köpa Nuon. Ett katastrofalt beslut för Vattenfall. Han väljs till ny ordförande för Swedbank. Vilken kvotgrupp tillhör han?


Inga kommentarer: