onsdag 16 oktober 2013

Hon vann

Svenska kyrkan tog ett steg framför det övriga samhället igår. De röstberättigade* tvekade inte när de valde vår första kvinnliga ärkebiskop.

Antje Jackelén. En kvinna som har arbetat och studerat både i Tyskland där hon föddes, i USA och i Sverige där hon prästvigdes. Nu är det Lunds stift som får välja en ny biskop. Stiftet som valde den första kvinnan Christina Odenberg.

Det tog nästan 60 år efter det att den Svenska kyrkan började viga kvinnor till präster innan kyrkans högsta ledare är en kvinna.

I år ät det 92 år sedan vi fick allmän rösträtt. När kommer vi att välja en kvinna till statsminister?

När kommer näringslivet att sluta med att kvotera in män på de högsta styrelseposterna?

(*Röstberättigade är ledamöterna i kyrkostyrelsens och i stiftens domkapitel och stiftsstyrelser. Även diakoner och präster i Uppsala stift samt lika många elektorer utsedda i stiftets församlingar röster. Antalet röstande är 325.)


Inga kommentarer: