torsdag 5 december 2013

Slaget om verkligheten

Jag vet inte om jag ska vara rädd eller om det är som det alltid har varit. Ja, nu när Snowden har berättat om hur mycket NSA i Washington får ta del av Sveriges avlyssningsmaterial. Att vi är den förlängda armen in i Kreml.

Förr när vi visste att vi var alliansfria så skulle det som NSA gör idag kallas spioneri. Inte för att Sveriges regering och underrättelsetjänster lät bli att spionera åt USA på den tiden precis.Det kunde många förstå.

Men vissa förstod inte att vi då som nu levde i en konflikt mellan två maktsfärer. De trodde att det var mörkrets makter mot frihetens ljus som stred under ytan. Nu vet vi i alla fall att det är samma nedsmutsade händer på bägge sidor som slåss om att styra över olja, pengar, vapen och vår syn på verkligheten.

Vår verklighetsbild. Den är värld mer än det mesta som makten i Washington, Beijing eller Moskva kan roffa åt sig.

Jag glömmer inte den första lektionen om slutet på andra världskriget som vi hade i klass 7 B. Fru Thorsson som var vår lärare i Historia och Religion började med att berätta om den hårda kylan i Sovjet. Hon berättade att det var den och USA som såg till att Hitler förlorade kriget. Inte de miljoner ryska soldater som slogs och dog mellan Ryssland och Berlin.

Då fick vi del av vår lärares världsbild och hade inte min far berättat att konflikten mellan väst och öst är och var komplicerad så hade jag inte fattat något mer än att USA befriade Europa utan någon hjälp från andra makter.

Nu vet vi att allt är speglingar. Ja, att om en makt tar stor plats och slåss för att flest ska dela deras bild av världen, då kommer alla andra som vill behålla makten över sin region att slåss för sin uppfattning. Vi kallade det det kalla kriget. Vad ska vi kalla det  nu?


Inga kommentarer: