måndag 2 juni 2014

Varför är det strejk i Skåne?

Har ni förstått varför de anställda på Öresundstågen strejkar? Det var inte lätt att få veta det i den nyhetsförmedling som jag lyssnar till nu på morgonen.

Men i en bisats får vi veta att 100 000 timmar arbetstid är idag utlagd på personer som rings in vid behov.

Det räcker tycker de anställda.

Men arbetsgivaren vill att fler anställda ska leva under osäkra förhållanden och tappa sina anställningar.

I alla intervjuer försöker reportern får tag på någon som är arg för att Veolias anställda strejkar. Men det finns ingen att hitta i Hässleholm. Kanske för att de flesta känner igen sig. Kanske för att det idag i varje familj finns någon som tvingas arbeta på timme.

Tror arbetsgivarna att de anställda utan strid kommer att ge upp sina fasta anställningar för att hamna i limbo?

Ingen chans till att skaffa sig ett boende, ingen chans att planera sitt liv, men obegränsad flexibilitet.

Inga kommentarer: