lördag 28 februari 2015

Olika och lika i samma klass

Varför blir jag så provocerad av att föräldrar väljer bort att deras barn får gå i en skola där alla sorter finns? Det har jag varit sedan jag gick i sjuan och vi fick nya klasskamrater som hade gått i den estniska skolan de första sex åren.

De eleverna var mobbade de tre åren på högstadiet och ingen vuxen gjorde något. I min klass fanns det finska elever som åkte till stan för att läsa inför konfirmationen på finska, judiska elever som åkte till stan för att förbereda sin Bah Mitzvah, svenska elever som for till olika samfund inför konfirmationen, elever som fick undervisning om islam men vi gick i samma klass i samma skola.

Alla fick den mat som deras tro föreskriver, alla var olika och lika på samma gång. Det var värre att ha fel täckjacka än en minoritetsreligion. Vilket säger en del om den tid när jag gick i skolan. En del om platsen också förstås.

Det är kanske ett feltänk men jag hade hoppats att vi kunde samsas i samma skolor och att det skulle leda till att vårt samhälle skulle vara mera tolerant. Ja, vad tror ni?

Inga kommentarer: