lördag 6 mars 2010

Varför vill alla ha rabatt på städningen?Varför är värdet på en timme städning inte lika högt som en timme reparation av värmepannan?
Det finns ingen som prutar när rörmokaren kommer och ser till att det blir värme i huset igen. Men när städfirman dyker upp är deras arbetstid bara värd hälften av deras pris.

Detta har jag tänkt på och funderat omkring. Och jag har några svar som kanske skulle kunna höja värdet på det arbete vi inte är beredda att betala fullt pris för.
Städningen har ett lågt teknik- och kunskapsinnehåll.
Vi ställer låga krav på de personer som arbetar med städning. Vi har inga krav på att arbetet utvecklas och får ett större värde.
Skulle vi vilja, så skulle vi kunna förändra detta.
Ett sätt att höja värdet på en timme städning är att teknik tas fram så att ingen som inte arbetar med städning kan göra lika mycket lika bra som en städare.. Då kommer vi att vara beredda att betala vad den timmen kostar.
Då kommer vi inte att se på arbetet med att städa som något annat än ett hantverk bland andra.
En annan orsak till att städning har ett lägre värde än t ex att hämta barn från barnomsorgen, ta hem dem och vänta på att föräldrarna hinner hem är tidspassning. Städningen kan ske nästan när som helst, men barnen måste hämtas en viss tid och lämnas en annan.
En viktig fråga som vi måste ställa oss är:
Vilka arbeten ska vi satsa på? Vad utvecklar vårt samhälle?
Idag vet vi att arbeten med lågt ekonomiskt innehåll skapar stora hälsoproblem. I boken Jämlikhetsanden beskriver Richard Wilkinson och Kate Picket hur de länder som har stora inkomstskillnader också har stora sociala- och hälsoproblem. Men i länder som Sverige, Norge och Danmark mår hela befolkningen mycket bättre trots att medelinkomstern är lika som i de länder med stora inkomstskillnader.
Skillnaden i levnadsstandard skapar problem i sig.
Arbeten utan innehåll med låg lön som staten skapar för att hålla outbildad arbetskraft i arbete leder inte till en utveckling. I Frankrike har staten t e x infört säkerhetspersonal på bensinstationer vid lågkonjunktur. För lägsta lön står personer och kontrollerar när kunderna tankar sina bilar.
I Sverige har alliansregeringen infört subventioner på städning, för att innehållet i arbetet inte motiverar priset på arbetet.
Inte ens de med högst inkomst i vårt land anser att en timme städning är värd lägsta lön enligt avtal. Men regeringen anser att det är bättre att outbildad personal städar med statliga bidrag än att de är arbetslösa.
Regeringen frågar sig inte om arbetet som städare kan få ett högre värde, och de frågar sig inte vilket priset är på hälsan och det sociala välbefinnandet i de familjer som blir beroende av arbetet som städare.
Arbetet är ju inte ens värt den lägsta lön som betalas i Sverige, enligt alliansregeringen.
Detta var dagens evangelium enligt Eva.
Se DN

2 kommentarer:

Jane Morén sa...

Tack för tänkvärd text, har precis påbörjat Jämlikhetsanden.

Granne med potatisodlaren sa...

Fortfarande lika arg!!! Snart helt klar med boken. Den gör mig glad och oilsk.