lördag 23 oktober 2010

Om att tro på förnuftet

skriver Lena Andersson i DN. Hon har reagerat på att religiösa ledare jämställer ateism med onda handlingar. Inte av illvilja men av tro.

Viljan att missförstå vad ateism står för hänger ihop med viljan att använda sin tro som politiskt vapen. Ateism är ingen religion, det är en kunskapsteori. Den innehåller ingen trosuppfattning. Men religiösa ledare ger sig själva rätten att tolka kunskapsteorin som om den innehåller en osäkerhetsfaktor att det är något som man tror på.

Det är då de troende, de som söker mystik och själslig vägledning, tar sig rätten att tala om för alla andra vad som är rätt. Och det är då Europarådets parlamentariska församling ger religiös sjukvårdspersonal rätten att  diktera vad som är rätt och fel. Och låta liv gå till spillo för trons skull.

Inga kommentarer: