måndag 21 november 2011

När då?

Mån-dag. Långt bort från verklighetens grå vardag sitter vår äldrevårdsminister och tror att det finns valfrihet för de gamla sjuka personer som behöver bo på sjukhem.

Får man inte sitt första val kan man väl vänta en tid, säger hon. Vänta? Var? Hur? Vilken kommun eller landsting accepterar att en "färdigvårdad patient" väntar på en plats?


Det är bara tre kommuner som har valfrihet däribland den kommun där min far bodde. Inte en chans att vi fick välja. Långt ifrån verkligheten sitter Maria Larsson och drömmer om att hon kommer att kunna resa runt och titta på alla boenden för att välja rätt till sin mamma.

Mats Thorslund, professor i omsorg, känner inte till en enda person som har kunna välja.

– För att det ska vara en ordentlig valmöjlighet så måste det finnas fler än en plats att välja på. Personer som är aktuella för särskilda boenden har ofta så stora och svåra behov att det inte är tal om att sätta sig på en väntelista. Det handlar om ett akut behov att få flytta in. I sådana lägen är det oftast så att det inte finns fler än ett alternativ. Då existerar ingen valfrihet, säger han till Ekot.

Då svarar Maria Larsson, kristdemokrat efter fem år vid makten, att hon vill att det ska vara så.

När då?

Inga kommentarer: