onsdag 26 september 2012

Upp och nervända världen.

Nu har jag suttit här och lyssnat, kokat äppelmos och tänkt. Alla, jag säger, alla anser att Malmös utveckling är en succé. Utbyggnaden av Västra hamnen, högskolan och inflyttningen från huvudkommunen  från både Sverige och Danmark.
Här är sändningen som jag lyssnade på.

Den handlar strategier för att skapa en bra miljö för tillväxt och människor. Spännande och intressant.

Men har de lyckats?

På ytan kan det se ut så. I Västra hamnen är det folkliv och medieföretag om vart annat. Men i Malmö kommun är arbetslösheten 14 procent.  Så här skriver kommunen:

Antalet nyregistrerade företag i Malmö ökade med 13 procent under de tre första kvartalen 2011. Trots det ökar arbetslösheten i Malmö och uppgår i dag till cirka 14 procent

I Sverige är den 7,2 procent och i Norrbotten 6,4 procent.

Men i massmedia är det tvärtom. Var finns tillväxten kan man fråga sig.

Inga kommentarer: