söndag 3 mars 2013

Axel dog på grund av ett systemfel, säger den engelska domstolen.

Ibland är det samma politiska idéer som diskuteras över hela Europa. Just nu är det hur vi har organiserat sjukvården. I DN Marcej Zaremba skrivit om hur de osynliga styrsystemen stjäl allt från den viktiga verksamheten och lämnar ett tomt skelett kvar. På radio är det Filippa Reinfeldt, moderat sjukvårdslandstingsråd och chefsideolog inom alliansen, som skyller den magra sjukvården på att patienterna väljer fel. 

Men dagens mest gripande historia berättar The Guardian.

Den handlar om en rättegång mot det privatiserade sjukvårdssystemet.

Eller för att var mer precis. Det handlar om vad som hände den 54 dagar unga Axel dog när han inte fick adekvat vård av en privat jourcentral.

Axel fick en svår förkylning som hans föräldrar sökte vård för på den närmaste jourcentralen, som är privatiserad. England har infört samma orimliga prislappar, som vissa landsting i Sverige, på provtagning och andra undersökningar vilket ledde till att vissa underökningar genomfördes, men inte andra.

Det tog fem dagar med många besök och telefonsamtal utan att Axels förkylning förbättrades. Fem dagar innan hans lungor var så angripna av bakterier att hans liv inte gick att rädda.

Men artikeln hade inte blivit skriven om inte hans föräldrar valde att ställa den inadekvata vården inför en domare. En domstol som kom fram till att många gjort fel och några rätt under de fem dagar Axel var sjuk. Men sammantaget hade inget fel begåtts.

Det är ett systemfel.

Nu har hans föräldrar valt att fortsätta sin kamp för att inget barn ska behandlas som Axel. En kamp mot slimmade sjukvårdsorganisationer och privatiserade vårdcentraler med vinstutdelning.

En kamp som Marcej Zaremba beskriver som nödvändig i sin genomgång av vår sjukvårdsideologi.

Inga kommentarer: