söndag 25 augusti 2013

"In order" eller?

Vad är pressfrihet? Vad är yttrandefrihet?

Två helt olika värden om man får tro Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Det är helt otippat att de två tidningarna om nästan aldrig ser olika på världen, de som oftast har helt samma syn på det mesta , att de skulle ta helt olika ståndpunkter i denna fråga. Och det är inte små skillnader, utan två helt olika världsbilder som vi får möta.

Peter Wolodarski, chefredaktör på DN skriver tillsammans med Hilde Haugsgjerd, chefredaktör Aftenposten, Riikka Venäläinen, chefredaktör Helsingin Sanomat och Bo Lidegaard chefredaktör Politiken, till premiärminister David Cameron i London efter den brittiska statens ingrepp mot tidningen the Guardian och gripandet av den brasilianske medarbetaren David Miranda, om hur viktig den offentliga debatten är för en stark demokrati.

I Dagens Nyheter får Storbritanniens ingrepp mot the Guardian vägas mot de skador som USA och den brittiska staten orsakat medborgare över hela världen när internettrafiken, mobiltrafiken och  informationsutbytet mellan människor avlyssnats av NSA.

Vad ska dessa säkerhetsåtgärder skydda? En demokrati, eller en övervakningsstat?

Men i Svenska Dagbladet får Fraser Nelson, chefredaktör för den konservativa tidningen the Spectator, försvara att den konservative premiärministern tar anställda på tidningar i förvar och att de tvingar chefredaktören för the Guardian, Alan Rusbridger, att med en slägga slå sönder tidningens hårddiskar. Han ser inga problem med att staten griper in och använder antiterrorlagar mot en av landets dagstidningar.

Så olika är synen på vad som ordet demokrati innefattar. Så oändligt långt är det mellan att tro på demokratin och att försvara en repressiv regering.

Under Thatchers regering ingrep staten mot New Statesman för att de avslöjade hur den konservativa regeringen gjorde en sak och sa något helt annat. Journalister som arbetade med dessa artikelserier fick hålla sig undan. Men då var New Statesman en liten samhällskritisk tidning på vänsterkanten. Nu är det en socialdemokratisk dagstidning som regeringen vill tysta. Vad säger övriga politiska ledare i EU? Är det rätt att stoppa debatten om övervakningssamhället?

Inga kommentarer: