fredag 25 april 2014

Hem ljuva hem

Förändringarnas vindar blåser, idag är det något helt annat än då. Idag är det ett höghus med nybyggda och svindyra lägenheter korsat med en galleria och ett hotell.

Men bristen på någonstans att bo har knappast minskat.

Bristen på perspektiv, innovationer och kreativitet när det gäller att bygga hem för alla och inte bara för de få skapar ingen tro på framtiden.

Jag kommer aldrig att glömma den ungdomspolitiker som gav råd till arga ungdomar på ett möte för rätt så länge sen.

- Acceptera  att bo utanför stan. Då har ni råd att köpa en bostadsrätt.

Ungdomarna tystnade och förstod att denne unge man aldrig hade varit utan pengar.

Sen reste sig en av dem och frågade milt: - Vilken bank lånar ut pengar till oss som bara får korta vikariat och timmar? Vilken bank lånar ut pengar till studenter?

De fick inget svar. Idag är bostadsmarknaden ännu trängre. Idag krävs det mycket mer för att en ung person ska få ett hyreskontrakt.

Hur många unga människor ska bo i en etta när hyrorna är mellan 7 000- 12 000 kronor per månad?

Uppfinn ett sätt att stödja bostadsbyggande som sker efter nya smarta regler. Då kanske lvuxenivet kan börja för alla unga med ett eget hem.


Inga kommentarer: