fredag 2 maj 2014

400 demonstrerade för människan

Hela köket doftar av mandarinblomman
Igår samlades 400 personer i Piteå för att visa Maria, 2 år och hennes två familjer sitt stöd.

På bara ett dygn fattade Piteåborna att vi måste vara människor först och ta vara på alla oavsett medborgarskap om de riskerar att skadas eller dö av en utvisning.

För er som inte har läst om Maria från Armenien kan jag snabbt berätta att hon kom till sin fosterfamilj i Piteå när hon var 2 veckor gammal. Hennes mamma är apatisk och hennes pappa vårdas för djupa depressioner. Hon har en bror som bor i en fosterfamilj i Skellefteå.

Inför utvisningen har landstinget i Västerbotten flyttat hem mamman till den deprimerade pappan. Han tar nu hand om henne i en lägenhet i Byske. Bägge barnen bor i fosterhem på grund av att både läkare och socialtjänst anser att de inte kan få den omsorg som de har rätt till i sin biologiska familj. Men i och med att Sverige inte har infört FN:s barnkonvention som lag kan migrationsverket besluta att barnen ska utvisas.

En ny lag som gör detta omöjligt börjar gälla den 1 juli i år.

Men människor runt om i vårt avlånga land anser att det är omoraliskt att utvisa Maria, hennes bror och hennes svårt sjuka biologiska föräldrar så länge som familjen behöver stöd.

Det var nog 1 majs viktigaste demonstration. Ja, tillsammans med kyrkklockorna i Jönköping.

Inga kommentarer: