onsdag 14 maj 2014

Är det ett avlatsbrev?

Jag vet inte vad Maud Olofsson hoppas på, men hennes påhittade förklaringar till varför hon inte säger vad som hände i samband med Nuon-affären, då hon godkände ett köp på 89 miljarder kronor, som i dag är värt 40-50 miljarder, förvärrar för både henne och regeringen.

Är det hennes form av avlatsbrev? Är det ett sätt att betala för att detta beslut är det dyraste misstag någon regering gjort? Jag undrar verkligen. Varken hon eller styrelsen för Vattenfall har ju fått ta något som helst ansvar för att skattebetalarna har förlorat runt 40 miljarder kronor sedan 2009. Ingen har ställts till svars, ingen har fått betala för att de urholkade Vattenfall som bolag.

Tänk er att en undersköterska köper in helt oanvändbara hjälpmedel för 50 000 kronor till det äldreboende där hon arbetar. Hon vägrar tala om vem som har gett henne uppdraget att köpa in just dessa hjälpmedel så när ansvar ska utkrävas vad händer då?

Mitt tips är att hon får avdrag på lönen. Vad tror ni?

Varför får inte styrelseordföranden, vd:n och de andra som tog beslutet om att Vattenfall skulle köpa in Nuon, ett gasbolag i Holland, betala? De borde i alla fall få betala tillbaka alla arvoden och löner som de har fått ut.

Mitt tips är att alla inblandade istället får betalt.


Inga kommentarer: