fredag 24 oktober 2014

De fick hundratals miljoner och seglade omkring

Iphone dödade Nokia och Ipad dödade skogsindustrin säger de finska makthavarna denna dag när Nokia försvinner som varumärke på mobiler.

Men vad var det som skedde?

Jag tror att ledningen på Nokia liksom ledningen på Ericson var sig själva nog. De lyssnade inte på dem som förstod att de måste utveckla en egen smartphone som skulle slå Iphone. De anställda kunde inte nå dem som bestämde och de som satt där högst upp märkte inte vad som skedde. I ett företagsklimat där bägge ledningarna susade fram med högar av mellanchefer mellan dem och verkligheten kunde det liksom bara gå på ett sätt.

Vad gör pappersindustrin nu, när tidningar och magasin flyttar in på läsplattor? Utvecklar smarta kartonger/kuvert till alla varor som vi beställer på nätet? Anställer utvecklare som får kunderna att förstå vitsen med att slå in, dekorera, skapa nya miljöer med hjälp av papper?

Jag vet inget och jag har ingen insyn. Men ska vi ha användning för all skog som gått till tidningar så borde något hända. Kanske ska satsningen ske på träfasader som skimrar i våra städer? Eller ska vi göra energi av pellets? Finns en chans att rädda träindustrin?

Det vi vet är att får företagens ledningar sitta ostörda så händer ingenting.

Inga kommentarer: