måndag 22 april 2013

Upp och ner bak och fram, så olika kan verkligheten se ut.

Sten Nordin heter en moderat kommunalpolitiker i Stockholm. Han är borgarråd, dvs kommunalråd. Idag skriver han om Stockholms betydelse för övriga landet i DN. Tyvärr kan jag inte länka till hans rosenröda verklighetsfrämmande text.

Men helt kort: Stockholms lyskraft bidrar till att stärka hela landets konkurrenskraft i den hårda internationella konkurrensen...vi står för 50 procent av de direkta statliga skatterna...

Stockholms län med sina 28 kommuner har så svåra problem med skolor, bostäder, kommunikationer och sjukvård att regionen tar emot skatteutjämningspengar. Länet bidrar inte till övriga Sveriges kommuner.

I Stockholm är det högre arbetslöshet än i Kiruna.

I Stockholm är det större skillnad mellan de olika skolorna i varje bostadsområde än det är mellan olika kommuner.

I Stockholm är det större bostadsbrist idag än det var 1965 när beslutet om att bygga en miljon nya bostäder togs. När Sten Nordin lovar nya bostäder blir det inte ens ett hus.

När vården skriker efter vårdplatser för att regionens alla äldre ska få den vård som de förtjänar, bygger moderaterna i regionen ett nytt sjukhus med färre vårdplatser än det gamla. Nu diskuteras möjligheten att behålla gamla nedslitna lokaler från 1940-talet.

Har någon politiker försökt åka tunnelbana eller buss i rusningstrafik? Det är det ingen kollektivresenär som tror. Dessutom hur kan det komma sig att stora kommuner som Nacka med snart 100 000 invånare inte har tunnelbana?

Nej, den borgliga politiken i Stockholm har haft ett enda mantra, att spara, spara, spara och återigen spara. Och nu syns resultat. En region som stagnerar i och med att de som skulle behövas inte kan bo där. Bättre att spara 20 öre på varje hundralapp i skatt. Ja, än att bygga bostäder, tunnelbana, att anställa lärare, sjuksköterskor och öppna vårdavdelningar.

Så när Sten Nordin pratar om himmelriket Stockholm ser vi andra en stad som sakta går i bitar. En stad som  delas. I kvarter för dem som kan betala nio miljoner för en trea, och i andra för dem som tvingas betala 9 000 kronor i månaden för en andrahandstvåa. I kvarter med människor som påstår att de jobbar dygnet runt och i kvarter där bara varannan har ett jobb.

Om inte Stockholms nedåtgående spiral är så sorglig skulle jag nästan le när jag hör hur Sten Nordin beskriver de gator där 3 000 hemlösa lever.


Här är insändaren:○Det går bra för Stockholm.Många söker sig hit för att arbeta,hitta kärleken, studera eller starta nya företag.Vi är otroligt stolta över att fler vill kalla sig stockholmare – både inflyttande från 
resten av landet och från resten av världen. Men Stockholms framgång står inte i ett motsatsförhållande till 
övriga landets framgång. Hade inte Stockholm haft den tillväxt inom IT, life science och miljöteknik som vi haft under de senaste åren så hade dessa jobb med största sannolikhet i stället kommit Berlin,London eller Paris till del. Världen, och därmed den globala konkurrensen om jobb och talanger, är idag för liten för att inom länder se tillväxt som ett nollsummespel.Stockholms lyskraft bidrar till att stärka hela landet kurrens­kraft i den hårda internationella konkurrens vi ser samtidigt som vår framgång genererar stora statliga skatteintäkter. Stockholms län står för hela 50 procent av alla de statliga direkta skatterna, skatteintäkter som går till att förstärka inte minst vår gemensamma välfärd. Denna möjlighet är en direkt effekt av att det går bra för Stockholm. Det är med andra ord inget fel att det går bra för Stockholm, lika lite som att det är fel att det går bra för någons företag eller någon idrot­tare. Låt alla växa, och de som inte förmår ska vi stötta. 
Stockholm har slagit sig samman med 50 andra kommuner för att gemensamt marknadsföra våra kommuner och arbetsmarknadsregioner gentemot omvärlden.Striden om var företagen som kapar framtidens jobb väljer att etablera sig förs i dag på en global skala, och för att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi skapa jobb och framtidens välfärd åt våra kommuner. 
Sten Nordin, finansborgarråd och 
kommunstyrelsens ordförande i 
Stockholm

Inga kommentarer: