söndag 18 april 2010

Change in the UK

För första gången i Storbritanniens historia har Liberalerna nått över 30 % i en väljarundersökning. Nu har Labour och Tories lika stor andel av väljarnas röster enligt den senaste och största undersökningen.

Undrar om det kommer att bli förändring.


En valfråga är vårt friskolesystem.

Nu åker svenska skolföretag till London och debatterar om vikten av valfrihet. För vem kan man undra. Och det gör medelklassen. De har idag en skolsystem med olika huvudmän för skolorna. Och ett helt privat.

Bristen på skolor, bristen på bra skolor kräver att något förändras. Det är alla helt överens om. Men de flesta från höger till vänster ser inte fördelar av att stora skolföretag skapar skolor med vinstmaximering som drivkraft.

Får Britterna en delad majoritet i valet, och får de svenska friskolor?

Inga kommentarer: