tisdag 23 september 2014

Livet går ut på att vinna

Nu fortsätter vi att bryta sönder det samhälle som vi har ärvt av våra förfäder och inför terminsavgifter på högskolor och universitet, skriver Bo Becker, professor på Hnadelshögskolan i Stockholm. (Han påpekar att han har varit anställd på Harvard Business school).

Ja, det kan vi väl göra för att se till att den lilla sociala rörlighet som finns helt stannar av. Det kan vi införa så att ingen utan familjekapital kan läsa vidare.

Ja, han skrev inte det jag sammanfattade i den första meningen, men det är resultatet. All forskning om varför unga människor som växt upp i familjer utan studievana väljer bort högre studier, trots goda resultat i skolan, visar att det är svårigheten att se hur studielånen ska kunna betalas tillbaka som hindrar dem från högre studier. Inte om studierna ska ge ekonomisk vinst, utan rädslan för att bära på höga lån genom livet. Idag betalar de flesta av sina lån fram till de dör. Förr var de flesta klara av med avbetalningarna när de fyllde 55.

Milton Friedman heter han, den ekonom som har skapat det vi idag kallar Chicagoskolan. En grupp med ekonomer som tror att allt, absolut allt går att beskriva och styras med hjälp av ekonomiska termer. (Han fick det vi kallar ekonomipriset till Nobels minne 1976, då när en ung man klädde av sig naken för att protestera.) Deras första studie var när de satt och styrde Pinochets Chile från dagarna före cupen och sen i många år.

Kollar ni också på Svt Forum? Det gjorde jag igår. Nästan bara därför att jag fick veta något helt uppseendeväckande. En forskare (utan namnskylt) berättade att han har undersökt varför Bildtregeringen genomförde sina skolreformer. Läroplanen för grundskolan och Friskolereformerna. Han fann då att bägge reformerna bygger på Milton Friedmans teorier om att alla bara gör det som gynnar dem själva.

Milton Friedman menade på fullt allvar att alla lärare var i skolan för att maximera sina egna förmåner. Ingen var där för att lära ut kunskaper till eleverna. Därför kunde Lpo 94 bortse från ämneskunskaper och införa lärare som bara var coacher. Elevernas självbevarelsedrift skulle göra att de skulle välja att söka kunskap med hjälp av coacherna.

Det är därför den svenska staten inte ställer några som helst krav på dem som ska öppna en friskola. Kunskaper behövs ju inte i Milton Friedmans värld. Det är bara egennyttan som gäller. Teorin ser den ekonomiska vinsten som en garant för att skolorna ska ge goda utbildningar.

Jag ser ett samhälle där vi har ökat tilliten år från år fram till den ekonomiska krisen 1991. Därefter har ultraliberala teorier fått styra hur vi ska hitta lösningar på olika problem.

Ska vi införa ännu fler hinder eller ska vi underlätta att allt fler kan studera?  Ska vi följa hallelujakören och styras av Chicagoskolans doktriner?


Inga kommentarer: