torsdag 14 oktober 2010

Alla måste få veta varför

vi firar jul och påsk. Det är Jan Björklunds ena argument för att lyfta fram kristendomen som en speciell religion i skolan. Den andra är att den skiljer sig från andra religioner.

Helt ovetenskapligt. Alldeles fel. Det tycker Jonas Svensson docent i religionsvetenskap på Brännpunkt i Svd.

Jag tror att vi under tolv skolår hinner lära oss varför olika trosinriktningar firar olika högtider. Jag är uppväxt i en skola med en småskollärare som var pingstvän. Hon fick trycka på oss sin tros uppfattnng och locka med oss till församlingen. Det stoppade ingen. På väggen hängde en karta över Palestina på Jesu tid. Vi fick lära oss att FN svikit judarna när organisationen inte tömde hela det bibliska Palestina från araber.

Det är inte bara vad olika religiösa människor tror på som vi måste får veta, utan också vad denna tro skapar för konflikter och missförhållanden.

Inga kommentarer: