lördag 17 oktober 2009

Om att definiera sig själv

Vem är du? Var kommer du ifrån? Vem vill du vara?
Det hänger en lapp på anslagstavlan där en person säljer en mamma i mycket bra skick. Behövs hon inte mer?
Det är hon som är vår säkra förälder. Det vet alla som sökt efter varför en sjukdom finns i släkten. Efterforskningar kan leda till att du får veta att din biologiska morfar är en person som du inte känner.
Efter undersökningar är tesen att vart femte barn inte vet vem som är deras far. En orsak är att i vissa kulturer, på vissa platser och inom vissa samhällen är det viktigaste att ett äktenskap leder till ett nytt släktled.
Kunskapen om att män inte var fertila kom sent. Men kvinnorna i bondesamhället visste. De löste problemet på sitt eget sätt. Vårt ursprung på fädernet är inte alltid så enkelt. Men spelar det någon roll?
Vi är vi och det är vi som vet vilka vi är. Det här skrev Eyvind Johnson mycket om. Han var son till ett par som vandrade upp längs med järnvägen. De arbetade som rallare och kocka när den norra stambanan byggdes. Tidigt tvingades han leva som fosterbarn när fadern blev sjuk. Han började arbeta direkt efter sex års skolgång och tog tåget söderut. I sitt författarskap har han undersökt vad som gör en människa. Han hittade inget som talar för att platsen har betydelse, annat än som en startpunkt på en resa mot mognad. Erfarenheten ligger i människor du möter, hur samhället är konstrurerat och vad du gör. Han såg sig som en människa, en europé , en person som stred för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Inga kommentarer: