fredag 16 oktober 2009

Skolmogen


Den största undersökningen av utbildningssystemet i Storbrittanien är klar. Den slår fast att idéer om att återgå till betyg från första klass, omdömen i förskolan och mer teori, mindre praktik inte leder till bättre resultat i skolan.
Den poängterar att skolgång före sex års ålder är förödande för eleverna. Att alla har behov av ämnen som bild, musik, idrott och historia. Att all betygssättning leder till att eleverna lär sig mindre. De lär sig att plocka ut vad som kommer på nästa prov, men de får inga kunskaper. Undersökningen visar också att all form av kvarsittning snarare förvärrar situationen för de elever som inte klarar av sin skolgång. Dessutom visar forskarna att det inte är antalet timmar i skolan som ger resultat, utan hur man undervisar. De vill ta bort all undervisning på lördagar.
Vilka slutsatser drar den engelska regeringen av denna stora undersökning av skolan?
Jo, barnen ska börja skolan när de är 4 år. Det ska införas fler betyg. Och varje skola ska betygsättas. Alla dessa förändringar kommer att leda till att färre elever lyckas i skolan och de som går ut kommer att ha snävare och ytligare kunskaper.
Alla inom undervisningsväsendet, skolor, universitet, lärare, skolledare och föräldragrupper vill att skolan ska förändras åt motsatt håll.
De vill ha en skola för alla sexåringar som har öppet fem dagar i veckan. En skola med både matte, engelska och kreativa ämnen.
Hur vill vi att vår skola ska vara i framtiden?
Ska vi ta hänsyn till de forskningsresultat som finns?
Ska Kalle, Pelle och Oskar kliva ut ur skolan med kunskap i bagaget?

1 kommentar:

kerstin sa...

Blir man inte galen, mot all forskning och insikt fortsätter de att kräva mer korvstoppning mer "sitta stilla" mer tyst i klassen, mer brtyg tidigare. Jag läste ett uttryck en gång som jag aldrig glömmer ; "örnen har aldrig förlorat så mycket tid som när han gick i lära hos kråkan" tänkte ofta på det när jag arbetade i skolan. Alla kloka fantasirika barn som tålmodigt stod ut med "dumma " lärare.
Kerstin