torsdag 10 december 2009

Kommunstyrelsens ordförande är moderat.

Enligt debatten i vår riksdag gagnar det hur skoleleverna presterar på de nationella proven. Finns det ett samband mellan vilket parti som har kommunalrådsposten och hur mycket eleverna får lära sig i skolan? Det viktigt att få veta. För då kan vi kanske lösa de problem i skolan som ständigt diskuteras. Jag tror att det viktigaste är att politikerna tycker att skolan är det viktigaste kommunen har ansvar för. Mer lärarledd undervisning, läroböcker, studiematerial, besök i verkligheten, praktik och stöd till de människor som behöver det...

Inga kommentarer: