måndag 18 januari 2010

Pass sa regeringen

Kronofogdarna i Sverige vill att de som aldrig kan betala sina skulder ska kunna få skuldsanering. En kronofogde har kommit fram till att dagens fem år med ett liv i fattigdom är för lång tid.
Det beror främst på att de flesta som har skuldsanering har levt på existensminimum i minst fem år innan dess. Många har fått vänta ännu längre.
Kronofogdarna ser att skulderna rusar i väg under de år som de skuldsatta får vänta på att få skuldsanering.
Idag betalar många av på skulder som de fick när krisen var som värst på 1990-talet.
De som tvingades att sälja sina hus till bottenpris med stora skulder som återstod har flera miljoner kronor kvar att betala, samtidigt som de har betalat in hundratusentals kronor varje år.
I och med att husen såldes har de en ränta som ligger skyhögt över vanliga räntor.
Bankerna å sin sida har ofta försäkrat sig mot förlusterna. I förlängningen innebär det att de får ut pengar på sin försäkring. Sen säljer de lånet till ett kreditinstitut och får ut ännu mer.
Det är där lånen ligger när frågan om skuldsanering kommer upp. Då ska den skuldsatte betala allt utom existensminimum under fem år om kreditinstituten går med på det. Det tycker kronofogden är oskäligt. Kronofogdemyndigheten anser att det räcker med tre år. Vad säger då regeringen?
De passar. De vågar inte ta något beslut.
Trots att kronofogdarna har visat att samhället i förlängningen skulle vinna på att skulderna skulle skrivas av efter tre år.

Inga kommentarer: